AT-TAJWID AL-MOUSSAWAR +QR-code (versie 2022 - Frans - Arabisch) Volgens Ayman Sweïd - Vertaald door Farid Ouyalize

SanaSKU: alime2356335098

Prix:
Prix réduit€32,00 EUR
Stock:
En stock

Description

De auteur heeft in dit uitzonderlijke werk de meest exacte informatie en de meest precieze definities met betrekking tot de wetenschap van Tajwid samengebracht, terwijl hij illustraties, schetsen en kleuren mengt voor het grootste geluk van iedereen die de juiste recitatie van het goddelijke woord wil leren. Voor meer bruikbaarheid zijn twee thema's toegevoegd die verband houden met de Koran: de eerste betreft de verschillende stadia van de evolutie van de spelling van de moshaf en zijn vocalisatie en de tweede heeft betrekking op de principes en elementen die het mogelijk maken om de Heilige Koran te leren...

*********************

Voorwoord door de auteur: Dr. Ayman Roshdi Sweid

In de naam van God, de Barmhartige, de Barmhartige

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden en moge de groeten en vrede zij met onze profeet Mohammad (ص) evenals met zijn metgezellen en degenen die hen volgen: Hier is het boek at-tajwîd al-mousawwar (de geïllustreerde tajwîd) dat ik presenteer aan de ingewijden van de Koran door Allah te vragen om het middel te maken om deze wetenschap te vergemakkelijken.

Ik probeerde de meest exacte informatie en de meest precieze definities te geven door de wetenschap van Tajwid, fonologie en akoestiek te combineren, terwijl ik me hielp met illustraties over de articulatieorganen en kleuren die bepaalde regels van Tajweed van elkaar onderscheiden.

Voor een beter gebruik voor koranscholen en instituten, heb ik dit boek vergezeld van QR CODE LINK met alle schetsen en geanimeerde afbeeldingen om de geluiden te benadrukken en wat er in de mond gebeurt bij het uitspreken van letters. Dit werk had niet op deze manier tot stand kunnen worden gebracht zonder de hulp van Allah en daarna zonder de kostbare inspanningen van mijn dierbare broer, de grote professor Taysir al'Arnad, moge Allah hem behouden en de gemeenschap van zijn medemensen vergroten. Hij stelde al zijn kennis van kalligrafie, tekenen en schetsen, evenals zijn artistieke smaak ten dienste van dit werk, waardoor hij concepten kon materialiseren die ik niet wist te beschrijven omdat het in de mond gebeurde. . Taysîr al'Arnad – moge Allah hem bewaren – was in staat om ze te reproduceren in de vorm van tekeningen en geanimeerde afbeeldingen die regels benadrukken die moeilijk uit te leggen zijn.

Het is belangrijk voor mij om hier te herinneren dat de ontvangst van de Heilige Koran in twee vormen plaatsvond: mondelinge ontvangst en schriftelijke ontvangst. De eerste werd door onze meesters via mondelinge overdracht ontvangen, de tweede werd door geleerden in hun verschillende werken vastgelegd en geen van deze twee vormen kan zonder de andere. Dit boek, evenals alle tajweed-werken, hebben tot taak de regels vast te leggen en de koranische receptie van uitspraakgewoonten gekoppeld aan dialecten en verschillende talen te behouden.

Tegelijkertijd kan dit boek niet zonder de supervisie van een gekwalificeerde meester die de student inwijdt in de exacte uitspraak van Arabische letters.

Voor meer bruikbaarheid heb ik aan de hoofdstukken van dit boek een thema toegevoegd over de verschillende stadia van de evolutie van de spelling van de "moshaf" en zijn vocalisatie en een ander thema over het leren van de Koran en belangrijke punten over hem.

Ik vraag Allah om dit boek nuttig en heilzaam te maken voor koranleraren en hun studenten over de hele wereld om samen de recitatie te bereiken die is goedgekeurd door Allah en zijn profeet, om de lezing ervan te behouden zoals het tot ons is gekomen en om het op de meest precieze manier door te geven aan toekomstige moslimgeneraties door te volgen en niet door te innoveren.

Moge Allah deze gebeden beantwoorden en moge zijn groeten zijn op onze Profeet Mohammad ص) evenals op zijn familie en zijn metgezellen en lof aan Allah, de Meester van de werelden.

De dienaar van de Heilige Koran
Dr. Ayman Roshdy Sweid
Djedda 16-06/ 1430 H
09/06/ 2009

*************************

De geleerde ibn al-Jazariy zegt in zijn werk an-Nashr: "Ik ken geen verklaring voor het bereiken van de hoogste graad van het perfectioneren van het lezen, het verfraaien en corrigeren ervan alleen door middel van de training van de taal (het orgel) en het herhalen van de termen verkregen via een gekwalificeerde lezer. At-tajwid is niet het feit van het kauwen van de tong, het spreken vanuit de keel, het bewegen van de kaak, het trillen van de stem, het verlengen van het accent, het afwisselen van het verlengen, het verlengen en trillen van de twang, noch het samentrekken van de tong wanneer het uitspreken van de letter (ر). Zo'n lezing zou tegen de natuur ingaan en onaangenaam om naar te luisteren in tegenstelling tot wat eenvoudig, aangenaam en zacht wil zijn, zonder mompelen, zonder misbruik of overdaad, zodat het niet indruist tegen de taal van de Arabieren en hun welsprekendheid en dat het moet in overeenstemming zijn met de modi van de verschillende lezingen.

Estimer la livraison

Paiement & Sécurité

PayPal

Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.

Vous aimerez aussi

Récemment consultés

Objectif de notre librairie musulmane

Depuis 1982 notre mission est d'accompagner chaque individu en
facilitant l'achat de livres islamiques, par la grâce d'Allah, dans sa
quête de la culture arabo-musulmane. La satisfaction clientèle est notre
priorité absolue.

Voir tous nos produits