Het edele leven van de Profeet (vrede zij met hem) - Volume 3

NederlandsSKU: HETEDELELE-NEDER-1111111111173

Prix:
Prix réduit€17,90 EUR
Stock:
En stock

Description

Uit de inleiding van de auteur
 
..... In dit boek bespreek ik de gebeurtenissen uit het leven van de Profeet (vrede zij met hem), van de dag dat hij geboren werd, en zelfs vóór die dag voor wat achtergrondinformatie, tot de dag dat hij stierf. Naast de opsomming van de gebeurtenissen in het leven van de Profeet (vrede zij met hem) heb ik geprobeerd om lessen en de moraal uit deze gebeurtenissen te trekken en deze bij de lezer onder ogen te brengen. Hieronder vallen:
- Het belang van een gebeurtenis
- De wijsheid achter de handelingen of de daden van de Profeet (vrede zij met hem)
- De islamitische regels die uit een specifieke situatie gehaald kunnen worden, en
- De invloed welke die speciale gebeurtenis moet hebben op ons karakter of onze keuze van daden.
 
..... Ik heb een aantal jaren van mijn leven besteed aan het bestuderen van de edele Qor-aan en de biografie van de Profeet (vrede zij met hem). Deze jaren beschouw ik als de beste jaren van mijn leven; diep ondergedoken in mijn studie vergat ik over de pijnen die ik had omdat ik van huis weg was. Parels van wijsheid kwam ik tegen, ik leerde lessen en ik werd gezegend met het begrip van waardevolle inzichten – deze vreugdes voedden mij. Het was tijdens die periode in mijn leven dat ik de inhoud van dit boek verzamelde, hergroepeerde en samenvoegde.
 
Tijdens mijn onderzoek merkte ik dat iedere auteur van een sierahboek het over lessen en gunsten had die een andere auteur niet noemde. Het gebeurde soms dat Ibn Hisjaam een bepaald punt noemde dat Al-Dhahabi niet noemde, of dat Ibn Kathir, een meer recentere geleerde, iets vertelde wat de samenstellers van de ‘Zes boeken’ (van hadith) niet noemden. Moderne schrijvers zoals Al-Siba’i kunnen bijvoorbeeld een punt gewaardeerd hebben waar Al-Ghazali zich niet bewust van was – of tenminste niet over geschreven heeft. De voorbeelden van dit fenomeen zijn eindeloos. Het punt is, dat Allah de Verhevene mij geëerd heeft met de gelegenheid om de ontdekkingen van oude en nieuwe auteurs te verzamelen en te combineren; het resultaat van die inspanning is dit boek.
 

Inhoud:
 
- De geschiedenis van het gevecht, de aanleiding daartoe, en de gebeurtenissen die tijdens het gevecht hebben plaatsgevonden
- De moslims ondergaan vele moeilijkheden
- Allahs hulp komt, en een Qor-anische beschrijving van de Slag van de Geallieerden
- Lessen en moraal
- Het huwelijk van de Profeet vrede zij met hem met Zeyneb bint Djahsh
- “Nu zullen we hen aanvallen en zullen zij ons niet meer langer aanvallen”
- Het uitschakelen van de luidruchtigste en actiefste vijanden van de islam
- De geschiedenis, de aanleiding en het vertrek van de Profeet vrede zij met hem op weg naar Mekka
- Het verdrag van Al-Hoedaibiyyah en een aantal gebeurtenissen die tot de ondertekening daarvan leidden
- Lessen en moraal
- De slag van Khaybar
- De uitnodiging van koningen en heersers
- De vervangende ‘oemrah
- De Moe’tah expeditie (8 hidjrah)
- De expeditie van Dzaat As-Salaasil
- De aanleiding en het beginstadium
- Het plan van de Profeet om Mekka binnen te trekken en te veroveren
- Lessen en moraal
- De veldslagen van Hoenain en At-Taaïf
- Lessen en moraal
- De verzen van de Qor-aan over de Slag van Hoenain
- De belangrijkste gebeurtenissen die plaatsvonden tussen Hoenain en Tabook
- De geschiedenis van de veldslag, haar namen en de aanleidingen
- Wat tijdens de reis gebeurde en de uiteindelijke aankomst in Tabook
- De terugkeer uit Tabook in Al-Medina en de achterblijvers
- Het verhaal van de drie die van de expeditie van Tabook achterbleven
- Lessen en moraal
- De belangrijkste gebeurtenissen die plaatsvonden tussen de Slag van Tabook en de Afscheidsbedevaart
- De afscheidsbedevaart (10 hidjrah)
- De laatste ziekte van de Profeet vrede zij met hem en het daarop volgende overlijden


Titel: Het edele leven van de Profeet (vrede zij met hem) - Volume 3
Auteur:  Ali al-Salabi
Uitgeverij: Uitgeverij Noer
Uitvoering: Hardcover 
Pagina's: 758

Estimer la livraison

Paiement & Sécurité

PayPal

Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.

Vous aimerez aussi

Récemment consultés

Objectif de notre librairie musulmane

Depuis 1982 notre mission est d'accompagner chaque individu en
facilitant l'achat de livres islamiques, par la grâce d'Allah, dans sa
quête de la culture arabo-musulmane. La satisfaction clientèle est notre
priorité absolue.

Voir tous nos produits